Friday, May 8, 2009

Datum för nästa Antikmässa redan klart!


Nu är datum för när Antikmässan ska arrangeras redan
klart - för tre år framåt dessutom!
Vi kommer att gå vecka 7 - 2010, 2011 och 2012.
Den tiden har vi gått på tidigare och alltid varit mycket nöjda med.
Vecka 7 innebär den 18-21 februari 2010. Skriv gärna in det i din kalendern redan nu!

No comments: